Jeep - ג'יפ JK רוביקון קצר  - כל המוצרים

Jeep - ג'יפ JK רוביקון קצר - כל המוצרים

המחירים כוללים מע"מ
המוצר מתאים ל: דיזל: דיזל בנזין: בנזין אוטומט: אוטומט ידני: ידני דגם קצר: דגם קצר דגם ארוך: דגם ארוך


חבילת 8 מיגונים
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪8,635
חבילת 4 מיגונים
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪5,160
מיגון מנוע וגיר
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪1,895
מיגון דלק
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪1,158
מיגון העברה
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪1,053
מיגון מוט הגה - לפגוש מקורי
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪1,316
מיגון פילטר דלק
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪527
מיגון צינור מפלט
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪1,369
קשת צינור | לפגוש קדמי אספיר
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪1,638
מיגון מוט הגה | לפגוש אספיר
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪1,158
מדרגות צד שחורות
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪2,211
מדרגות צד כסופות
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪2,106
חיפויים למיגון סף מדרגה
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪1,580
מתקן להיי-ליפט
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪527
מיגון דיפרנציאל אחורי | דנה 44
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪895
מיגון דיפרנציאל קדמי | דנה 44
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪796
שנורקל ל- JEEP
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪4,390
התקן גלגל רזרבי
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪1,931
פגוש קדמי מפואר לכננת
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪4,107
פגוש קדמי לכננת | STUBBY
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 07
₪3,159
פגוש אחורי לג'יפ רנגלר
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪3,370
התקן גרירה | תפוח נשלף - לפגוש מקורי
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪1,369
התקן גרירה | תפוח נשלף - לפגוש אספיר
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪1,217
התקן לכננת | פגוש מקורי
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪1,790
חבילת בולמים |  FOX
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪5,616
₪4,209
ערכת הגבהה | לרכב עם כננת
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪7,406
₪5,555
חבילת בולמים | בילשטיין 5160
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪8,452
₪6,339
ערכת הגבהה | בילשטיין
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪11,962
₪8,970
חבילת בולמים | FOX עם מיכל
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪8,892
₪6,669
ערכת הגבהה | בולמי FOX
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪9,126
₪6,840
חבילת בולמי FOX עם מיכל
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪8,892
₪6,669
ערכת הגבהה | בילשטיין 5100
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪7,406
₪5,555
חבילת בולמים | בילשטיין 5100
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪3,896
₪2,919
ערכת הגבהה | FOX
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪9,126
₪6,840
חבילת בולמי FOX
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪5,616
₪4,210
ערכת הגבהה | FOX עם מיכל
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪12,402
₪9,300
חבילת בולמים | בילשטיין 5160
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪8,452
₪6,339
ערכת הגבהה | FOX עם מיכל
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪12,402
₪9,299
בולם אחורי | בילשטיין
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪1,690
בולם אחורי FOX עם מיכל
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪1,778
בולם אחורי | בילשטיין
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪1,690
בולם אחורי | BILSTEIN
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪749
בולם קדמי FOX עם מיכל
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪1,778
בולם קדמי | בילשטיין
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪1,690
בולם אחורי FOX
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪1,123
בולם קדמי | BILSTEIN
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪810
בולם קדמי FOX
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪1,123
בולם קדמי | בילשטיין
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪1,690
בולם הגה | FOX
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪1,189
בולם הגה | בילשטיין
JK רוביקון קצר ‏ 17 - 17
₪730
צרו קשר לבירורים *6789