POLARIS

 • חפש מוצרים המתאימים לרכבך

POLARIS

המחירים כוללים מע"מ
המוצר מתאים ל:
 • Automaticאוטומטי
 • Manualידני
 • Dieselדיזל
 • Gasolineבנזין
 • SWBקצר
 • LNBארוך
 1. חבילת מיגון | 2 מושבים | לרכב 4x4 חבילת מיגון | 2 מושבים | לרכב 4x4
  חבילת מיגון | 2 מושבים | לרכב 4x4
  POLARIS RZR 900 | 2 Seats כל השנתונים
  מחיר רגיל 3,452 ₪ מחיר מיוחד 1,726 ₪
 2. מיגון גחון | 4 מושבים מיגון גחון | 4 מושבים
  מיגון גחון | 4 מושבים
  POLARIS RZR XP 1000 | 4 Seats 2016-2018
  מחיר רגיל 4,095 ₪ מחיר מיוחד 2,048 ₪
 3. מיגון גחון | 2 מושבים | לרכב 4x4 מיגון גחון | 2 מושבים | לרכב 4x4
  מיגון גחון | 2 מושבים | לרכב 4x4
  POLARIS RZR XP 1000 | 2 Seats 2014-2017
  2,165 ₪
 4. מיגון גחון | RZR 900 מיגון גחון | RZR 900
  מיגון גחון | RZR 900
  POLARIS RZR 900 | 2 Seats כל השנתונים
  מחיר רגיל 1,638 ₪ מחיר מיוחד 819 ₪
 5. מיגון זרועות קדמיות | 4 מושבים | לרכב 4x4 מיגון זרועות קדמיות | 4 מושבים | לרכב 4x4
  מיגון זרועות קדמיות | 4 מושבים | לרכב 4x4
  POLARIS RZR 800S 2015-2015
  527 ₪
 6. מיגון גחון | 2 מושבים מיגון גחון | 2 מושבים
  מיגון גחון | 2 מושבים
   
  מחיר רגיל 2,808 ₪ מחיר מיוחד 2,246 ₪
 7. חבילת מיגון פולאריס חבילת מיגון פולאריס
  חבילת מיגון פולאריס
  POLARIS RZR XP 1000 | 2 Seats 2017-2017
  מחיר רגיל 4,622 ₪ מחיר מיוחד 3,697 ₪
 8. חבילת מיגונים | 2 מושבים | לרכב 4x4 חבילת מיגונים | 2 מושבים | לרכב 4x4
  חבילת מיגונים | 2 מושבים | לרכב 4x4
  POLARIS RZR1000 S | 2 seats 2015-2017
  מחיר רגיל 3,900 ₪ מחיר מיוחד 1,950 ₪
 9. מיגון גחון | 2 מושבים מיגון גחון | 2 מושבים
  מיגון גחון | 2 מושבים
  POLARIS RZR 900 | 50" כל השנתונים
  מחיר רגיל 2,750 ₪ מחיר מיוחד 1,375 ₪
 10. מיגון זרועות קדמיות | 4/2 מושבים | לרכב 4x4 מיגון זרועות קדמיות | 4/2 מושבים | לרכב 4x4
  מיגון זרועות קדמיות | 4/2 מושבים | לרכב 4x4
  POLARIS RZR XP 1000 | 4 Seats 2014-2018
  913 ₪
 11. מיגון משולשים אחוריים מיגון משולשים אחוריים
  מיגון משולשים אחוריים
  POLARIS RZR General 1000 | 2 seats 2015-2018
  585 ₪
 12. מיגון זרועות אחוריות מיגון זרועות אחוריות
  מיגון זרועות אחוריות
  POLARIS RZR 800S 2009-2014
  468 ₪
 13. מיגון משולשים קדמיים LR מיגון משולשים קדמיים LR
  מיגון משולשים קדמיים LR
  POLARIS RZR 800S | 4 seats 2009-2015
  761 ₪
 14. מיגון גחון | 4 חלקים מיגון גחון | 4 חלקים
  מיגון גחון | 4 חלקים
  POLARIS RZR 800S | 4 seats 2009-2015
  2,808 ₪
 15. חבילת מיגונים | 2 מושבים חבילת מיגונים | 2 מושבים
  חבילת מיגונים | 2 מושבים
  POLARIS RZR XP 1000 | 2 Seats 2014-2017
  מחיר רגיל 3,900 ₪ מחיר מיוחד 1,950 ₪
 16. מיגון משולשים אחוריים | לרכב 4x4 מיגון משולשים אחוריים | לרכב 4x4
  מיגון משולשים אחוריים | לרכב 4x4
  POLARIS RZR 900 | 2 Seats 2015-2018
  מחיר רגיל 468 ₪ מחיר מיוחד 374 ₪
 17. מיגון גחון | 2 מושבים מיגון גחון | 2 מושבים
  מיגון גחון | 2 מושבים
  POLARIS RZR XP 1000 | 2 Seats 2018-2018
  מחיר רגיל 2,165 ₪ מחיר מיוחד 1,082 ₪
 18. סט מיגוני צד | 2 מושבים | לרכב 4x4 סט מיגוני צד | 2 מושבים | לרכב 4x4
  סט מיגוני צד | 2 מושבים | לרכב 4x4
  POLARIS RZR XP 1000 | 2 Seats 2014-2018
  644 ₪
 19. מיגון משולשים קדמיים | לרכב 4x4 מיגון משולשים קדמיים | לרכב 4x4
  מיגון משולשים קדמיים | לרכב 4x4
  POLARIS RZR 900 | 4 Seats 2013-2014
  585 ₪
 20. מיגון תחתון | שני מושבים מיגון תחתון | שני מושבים
  מיגון תחתון | שני מושבים
  POLARIS RZR XP 1000 | 2 Seats 2016
  2,750 ₪
 21. חבילת מיגון | 2 מקומות חבילת מיגון | 2 מקומות
  חבילת מיגון | 2 מקומות
  POLARIS RZR1000 S | 2 seats 2015-2016
  מחיר רגיל 3,920 ₪ מחיר מיוחד 3,136 ₪
 22. חבילת מיגון | 4 מושבים | לרכב 4x4 חבילת מיגון | 4 מושבים | לרכב 4x4
  חבילת מיגון | 4 מושבים | לרכב 4x4
  POLARIS RZR 900 | 4 Seats כל השנתונים
  מחיר רגיל 4,329 ₪ מחיר מיוחד 2,165 ₪
 23. מיגון גחון | 2 מושבים | לרכב 4x4 מיגון גחון | 2 מושבים | לרכב 4x4
  מיגון גחון | 2 מושבים | לרכב 4x4
   
  מחיר רגיל 3,686 ₪ מחיר מיוחד 2,948 ₪
 24. מיגון זרועות אחוריות | 4&2 מושבים | לרכב 4x4 מיגון זרועות אחוריות | 4&2 מושבים | לרכב 4x4
  מיגון זרועות אחוריות | 4&2 מושבים | לרכב 4x4
  POLARIS RZR XP 1000 Turbo 4 seats 2014-2018
  468 ₪
 25. מיגון מתלים אחוריים | לרכב 4x4 מיגון מתלים אחוריים | לרכב 4x4
  מיגון מתלים אחוריים | לרכב 4x4
  POLARIS RZR 900 | 2 Seats 2013-2014
  351 ₪
 26. מיגון גחון מיגון גחון
  מיגון גחון
  POLARIS RZR 800S 2009-2012
  2,048 ₪
 27. מיגון תחתון טרקטורון מיגון תחתון טרקטורון
  מיגון תחתון טרקטורון
  POLARIS RZR 800S 2011-2014
  1,053 ₪
 28. חבילת מיגונים | 2 מושבים חבילת מיגונים | 2 מושבים
  חבילת מיגונים | 2 מושבים
  POLARIS RZR1000 S | 2 seats 2018-2018
  מחיר רגיל 4,668 ₪ מחיר מיוחד 3,735 ₪
 29. חבילת מיגונים | 4 מושבים | לרכב 4x4 חבילת מיגונים | 4 מושבים | לרכב 4x4
  חבילת מיגונים | 4 מושבים | לרכב 4x4
  POLARIS RZR1000 S | 2 seats 2014-2017
  4,953 ₪
 30. מיגון משולשים קדמיים מיגון משולשים קדמיים
  מיגון משולשים קדמיים
  POLARIS RZR General 1000 | 2 seats כל השנתונים
  מחיר רגיל 585 ₪ מחיר מיוחד 468 ₪
 31. מיגון גחון | 4 מושבים | לרכב 4x4 מיגון גחון | 4 מושבים | לרכב 4x4
  מיגון גחון | 4 מושבים | לרכב 4x4
  POLARIS RZR XP 1000 | 4 Seats 2014-2017
  4,095 ₪
 32. מיגון גחון | 4 מושבים | לרכב 4x4 מיגון גחון | 4 מושבים | לרכב 4x4
  מיגון גחון | 4 מושבים | לרכב 4x4
  POLARIS RZR 900 | 4 Seats 2015-2018
  3,510 ₪
 33. מיגון זרועות קדמיות מיגון זרועות קדמיות
  מיגון זרועות קדמיות
  POLARIS RZR 570 2009-2015
  527 ₪
 34. מיגון זרועות אחוריות מיגון זרועות אחוריות
  מיגון זרועות אחוריות
  POLARIS RZR Dynamix 1000 2018
  מחיר רגיל 936 ₪ מחיר מיוחד 749 ₪
 35. מיגון גחון |תחתון וספים מיגון גחון |תחתון וספים
  מיגון גחון |תחתון וספים
  POLARIS RZR 900 | 2 Seats 2013
  2,457 ₪
 36. חבילת מיגונים | 4 מושבים חבילת מיגונים | 4 מושבים
  חבילת מיגונים | 4 מושבים
  POLARIS RZR XP 1000 Turbo 4 seats כל השנתונים
  מחיר רגיל 5,031 ₪ מחיר מיוחד 2,516 ₪
הגדר מיון בסדר יורד
הצג כ- גריד תצוגה רשימה

36 פריטים

לכל עמוד